21. in 22. maj
Maribor, Slovenija
17. maj 2019

Hitre in točne informacije so bistvene za preživetje podjetij

Gaber Cerle, direktor podjetja Datalab SI, v intervjuju pred konferenco PODIM govori o tem, da podjetja pogosto ne vedo, kakšno je stanje v podjetju in kaj je potrebno narediti ter izpostavlja pomen oblikovane digitalne strategije, kajti šele strategiji lahko sledi uspešna digitalna preobrazba.

Za startupe je značilen agilen pristop, podprt s podatki ("data-driven"). Kako lahko Datalab s svojimi storitvami pomaga tako startupom kot velikim podjetjem, ki iščejo agilnost?
"V podjetju Datalab se ukvarjamo z razvojem poslovno-informacijskega sistema PANTHEON ter svetovanjem in uvedbo poslovno informacijskih rešitev v poslovanje podjetij. Smo ekipa strokovnjakov različnih smeri z ogromno znanja in izkušenj pri reševanju vprašanj in izzivov pri uporabi sodobnih poslovno informacijskih tehnologij. Razvili pa smo tudi široko mrežo podružnic in partnerjev, s katerimi v teh procesih sodelujemo po celotni regiji.

Pri startup podjetjih je bistveno, da že v začetni fazi izberejo program, s katerim bodo lahko vodila svoje poslovanje skozi vse faze razvoja svojega podjetja. To pomeni, da program raste in odgovarja na spreminjajoče se potrebe podjetja na vseh temeljnih poslovnih področjih, od blagovno-materialnega poslovanja, računovodstva in financ, proizvodnje, prodaje, skladišč, zalog do pregleda ključnih kazalcev poslovanja.

Hitre in točne informacije so namreč bistvene za preživetje podjetij, saj omogočajo pravočasne reakcije in pravilne odločitve. V start-up podjetjih pa so zaradi narave razvoja podjetja pogosto povezane s hitro menjavo izbranega poslovno informacijskega sistema kar pa ni produktivno.

Dejstvo je, da se v start up podjetjih vloge prekrivajo, da so v začetnih fazah poslovanja določene osebe zadolžene za širok spekter opravil, naša funkcija pa je, da jih usmerjamo, z orodji za digitalizacijo poenostavimo poslovanje, omogočimo čim večjo samostojnost pri delu in da smo tam takrat, ko nas potrebujejo."

Datalab si že vrsto let prizadeva, da podatkom zagotavlja dodano vrednost. Je ta vrednost danes, v dobi podatkov, še večja kot je bila pred leti?
"Z našo usmeritvijo, da spreminjamo podatke v dobiček, smo želeli povedati, da je za podjetja ključno, da vedo, kaj posamezni podatki oziroma kazalci poslovanja pomenijo. Vsak podjetnik mora imeti pregled nad svojim poslovanjem, poznati mora prave podatke v pravem trenutku.

V PANTHEON-u je že od najenostavnejše različice programa naprej, vključena funkcionalnost Analitika poslovanja, ki preko ključnih kazalcev kaže, v kakšni kondiciji je podjetje. Podjetnik zato razpolaga z informacijami, ki mu omogočajo bolj učinkovito odločanje in lažje izogibanje neprijetnim presenečenjem.

Tok poslovanja je zadnja leta precej hitrejši, kot je bil v preteklosti, odločitve je potrebno sprejemati hitreje, konkurenca na vseh področjih je močna, štejejo že najmanjše podrobnosti in brez pravega orodja je verjetnost precej velika, da izgubimo nadzor nad poslovanjem."

Kako dragocena je ta časovna prednost, ki si jo je Datalab pridobil z leti pred konkurenco zdaj, v času, ko podatki, njihovo upravljanje in varovanje, pridobivajo pomen?
"Datalab letos praznuje 22-letnico svojega delovanja. Prisotni smo v državah JV Evrope (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija) in imamo več kot 57.000 uporabnikov. PANTHEON ni nastal čez noč, leta razvoja, izboljšav, uporabniških izkušenj in strateških partnerstev nas je pripeljejo do točke, ko smo postali vodilni ponudnik poslovno informacijskega sistema v regiji. 

Časovna prednost je neprecenljiva, dejstvo pa je, da del našega poslovnega modela temelji na tem, da razvoj poteka na podlagi povratnih informacij naših uporabnikov, saj več kot 70 % izboljšav, ki jih implementiramo v programu, pride na osnovi povpraševanj s trga. Zavedamo se tudi, da je potrebno neprestano prilagajanje novim tehnologijam v duhu digitalizacije poslovanja na vseh področjih, vseskozi pa dajemo tudi velik poudarek na varnost podatkov."
 

Prilagajanje spremembam je neizogibno

Tudi v Datalabu se, tako kot v ekipi PODIM-a, zavedate, da je digitalizacija nujna, če želijo podjetja ostati konkurenčna. V kolikšni meri je to zavedanje že prisotno tudi v slovenskih podjetjih?
"Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvršča na 15. mesto med 28 državami članicami EU. Indeks pri povezljivosti meri 9 različnih elementov, pri petih je Slovenija bolje ocenjena od povprečja EU, indeks cen širokopasovne povezave pa je edini, ki je nižji kot v letu 2017. Na to je na eni strani potrebno gledati z vidika majhnosti in reliefne zahtevnosti Slovenije, kar je povezano z večjimi vlaganji, na drugi pa z regulacijo, ki jo imamo na trgu.

Pri slovenskih podjetij je zavedanje glede nujnosti digitalne transformacije prisotno, mi pa s svojimi rešitvami to zavedanje še krepimo. Predvsem je pomembno, da podjetniki na primerih dobre prakse spoznajo prednosti digitalizacije in jih preslikajo na svoje poslovne procese. Prilagajanje spremembam je v tem primeru neizogibno.

Mnogokrat podjetja ne vedo, kakšno je stanje v podjetju in kaj je potrebno narediti. Velikega pomena je, da imajo oblikovano digitalno strategijo, šele tej pa lahko sledi uspešna digitalna preobrazba. Brezpapirno poslovanje je nekaj, kar napredna podjetja uporabljajo že več kot 30 let. Digitalna transformacija na nivoju podjetja pa pomeni reorganizacijo podjetja na način, ki omogoča uporabo digitalnih tehnologij in tako pospeši proces prilagajanja poslovnih modelov in procesov novim tržnim izzivom ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Stvar digitalizacije je tudi v percepciji in pripravljenosti zaposlenih ter v podpori in usmeritvah s strani vodstva. Zares pa se prenaša od zgoraj navzdol."

Digitalizacija dokumentacije danes spravlja dokumente iz omar v oblak, temu se je nemogoče izogniti. Ali podjetja zaupajo temu, kje ostajajo podatki, ki so v vaši oskrbi? Jih hranite v oblaku, počnete to sami ali imate partnerje, zunanje izvajalce? Kakšni izzivi na tem področju se še obetajo v prihodnosti?
"V sklopu PANTHEON Gostovanja v Sloveniji sodelujemo z vodilnim operaterjem telekomunikacij v Sloveniji – družbo Telekom Slovenije. Enako naše ostale podružnice sodelujejo z lokalnimi 'telekomi'. Podatki naši uporabnikov so tako varno  shranjeni v Telekomovem oblaku in zato dosegljivi kjerkoli in kadarkoli.

Dokumenti, ki jih vodimo v PANTHEON-u, na primer prejeti in izdani računi, računovodske listine, plače in podobni so lahko varno shranjeni v oblaku, tako imenovanem strežniku. Strežnik je vedno dosegljiv, zato so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita.

Za vso omenjeno strežniško opremo bi običajno morali poskrbeti sami ali preko ponudnika, sproti pa bi morali infrastrukturo tudi vzdrževati. S storitvijo gostovanja te skrbi odpadejo, saj so podatki shranjeni v podatkovnem centru, kjer je poskrbljeno za ustrezno varnost in tehnično brezhibnost.
 
Izzivi v prihodnosti so predvsem ustrezna varnost podatkov in stopnja povezljivosti. Dejstvo je, da digitalna transformacija prinaša nove poslovne modele, ki jim tehnologija mora slediti. Mora pa zagotavljati ustrezno varnost poslovnih informacij."

Različne dejavnosti kmetovalcev v enem sistemu

Lani je začela veljati nova uredba o plačilnih storitvah PSD2, ki naj bi pretresla temelje bančne industrije in prinesla za inovacije bolj odprt trg. Analitiki so jo označevali kot prebojno in disruptivno novost. Glede na to, da se zdaj podatki po tej regulativi odpirajo, ali vidite, da se lahko zdaj bolj povezujete v fintech panogi?
"Glavni namen direktive je nadgraditi in razširiti paleto spletnih finančnih storitev za stranke. V DataLabu tem spremembam ves čas sledimo in svojim uporabnikom že danes omogočamo smiselno uporabo različnih finančnih storitev pri plačevanju obveznosti ali vodenju poslovnih računov.

Vsekakor bomo tem spremembam sledili in uporabnikom, ko bo to potrebno ponudili smiselne izboljšave."

Že pred leti ste se podali v digitalizacijo največjega gospodarskega sektorja na svetu, razvijate programsko opremo za kmetijstvo. V kakšni obliki je Pantheon Farming, kjer preko IoT digitalizirate podatke, lahko rešitev za kmetijstvo, ki se je znašlo v "krizi" in se preprosto mora digitalizirati?
"Zaradi kompleksnosti, s katero se danes soočajo kmetovalci, smo se odločili združiti različne vrste kmetijskih dejavnosti v en sistem, vključno z aplikacijami, različnimi integracijami interneta stvari, izmenjavo podatkov prek spletnih storitev in pisarno v ozadju. Vse to smo prilagodili potrebam kmetovalcev.
 
Uspešno upravljanje kmetije vam lahko vzame veliko časa. Za hitro in pravilno odločanje potrebujete velike količine točnih podatkov, saj vas napake veliko stanejo. Digitalne rešitve vam omogočajo, da delate veliko hitreje in točneje. V programu PANTHEON Farming lahko z enim klikom dobite pregled nad celo kmetijo.
 
Te podatke kmetije potrebujejo tudi za razne razpise in subvencije. Vsi pa vemo, da je s tem povezana 'papirna vojna' z državnimi institucijami pogosto naporna.
 
Stroške lahko znižate ne glede na velikost vaše kmetije. Naj tehnologija dela za vas, vi pa lahko tako izboljšate svoje finance. PANTHEON Farming omogoča pregled nad pridelavo na vaši kmetiji. Z dragocenimi podatki boste lahko sprejemali boljše odločitve za prihodnost. 
 
Omenil bi tudi ekološki vidik, ki v kmetijstvu vedno bolj pridobiva na pomenu. Sonaravnost je srčika marsikatere direktive in iniciative Evropske unije. PANTHEON Farming omogoča, da bolj učinkovito porabite resurse in zmanjšate proizvodnjo odpadkov. Za to vam ne bo hvaležno le okolje, vaša kmetija bo imela tudi več možnosti za pridobivanje subvencioniranja s strani EU ter sodelovanja pri drugih projektih."
 
Na pragu industrije 4.0, ko se računalniki in avtomatizacija procesov postavljajo na skupni imenovalec, novi algoritmi, umetna inteligenca in strojno učenje zahtevajo vse manj vnosov podatkov in interakcij z ljudmi. Kaj pa to pomeni za Datalab?
"V Datalabu smo želeli v čim večji meri poenostaviti poslovanje našim uporabnikom z uvedbo orodij ePoslovanja, kot so prednastavljeni poslovni procesi, ki pohitrijo in izboljšajo procese, ki se vsak dan odvijajo v podjetju, eKnjižbe, ki so sistem za prepoznavanje vsebine skeniranih računov in omogočajo zajem in razpoznavanje podatkov iz papirnatega dokumenta v obliko eRačuna, od tod pa avtomatsko knjiženje v saldakonte in glavno knjigo, eDokumentacija, ki skrbi za varno hrambo dokumentov in omogoča hitro in preprosto iskanje po celotni dokumentaciji v podjetju, od računov, garancij, navodil, pogodb, eIzmenjava, ki skrbi za samodejen prenos podatkov v standardizirani obliki, kjer se med poslovnimi partnerji izmenjujejo različni e-dokumenti, eBackup oziroma varnostna kopija, ki dokumente iz programa varno shrani na Telekomov strežnike, in eRačun, ki omogoča prejem in pošiljanje računov v elektronski obliki.

Industrija 4.0 pa je še mnogo več. Predvsem pa pomeni organizacijski razvoj podjetja, ki mu s poslovnimi rešitvami sledimo, bodisi s standardiziranimi rešitvami bodisi z uporabniški prilagoditvami.

Vsako podjetje, posebej startupi so na svoj način edinstveni. Zato se morajo tudi poslovne rešitve v nekaterih aspektih temu prilagoditi in ključne poslovne procese, ki predstavljajo bistveno konkurenčno prednost podjetja, ustrezno podpreti in ne vedno stiskati v ustaljene kalupe."

Kreativne in visoko tehnološke ideje so pri nas vedno dobrodošle

Pohvalna je Datalabova usmeritev v proaktivno povezovanje s startupi in scaleupi. Prisotni ste v agritech in fintech sektorjih, ali tovrstne priložnosti vidite še kje drugje?
"Odprti smo za sodelovanje s startupi iz različnih sektorjev, vse je odvisno od njihovih rešitev, ki jih lahko integriramo v naš poslovni sistem. Ključno, kar iščemo, so rešitve, ki podjetjem olajšajo, pohitrijo in nadgradijo poslovanje, omogočajo enostavno izmenjavo podatkov in v duhu digitalizacije pripomorejo k napredni uporabi tehnologij.

Kreativne in visoko tehnološke ideje so pri nas vedno dobrodošle in veselimo se sodelovanj z nadobudnimi mladimi umi."

Glede na to, da imajo startupi manj resursov, se jim na kak način s ponudbo približate in tako znižate vstopni prag?
"Pri podjetjih, ki so na začetku svoje poslovne poti, stremimo k temu, da imajo možnost poslovati s čim nižjimi stroški, kar pomeni da čim več naredijo sami. Z računovodskimi servisi sodelujejo pri nujnih opravilih, kot so obračuni DDV, plače, bilance, vsakodnevno administracijo, kot so naročilnice, dobavnice, računi, potni nalogi, ipd. pa imajo možnost voditi samostojno.  

Za obiskovalce dogodka PODIM smo pripravili tudi posebno ponudbo uvedbe poslovnega programa, da se jim še bolj približamo. Lepo vabljeni na naše razstavno mesto."

Je še kakšno sporočilo, ki ga želite prenesti občinstvu PODIM-a?

"Podjetja, še posebej startupi morajo v prvi vrsti biti proaktivna in prilagodljiva, da bi lahko uspešno tekmovala s konkurenco. Zanje je pomembno, da v svoj vsakdan vpeljejo poslovne rešitve, ki bodo rasle skupaj z njimi, jim omogočale poslovanje kadarkoli in kjerkoli, mobilnost in učinkovitost. Kar se tiče digitalizacije poslovanja in procesov pa je bistveno, da se podjetje na vseh nivojih pripravi na ta korak. Vse se začne s pravo miselnostjo!"